Saesneg

Enw

desire

  1. dymuniad, awydd
  2. dyhead


Berf

to desire
  1. dymuno