visitor

Saesneg

Enw

visitor g (lluosog: visitors)

  1. ymwelydd.