אַמבּוּלַנס

Hebraeg

Enw

אַמבּוּלַנס

  1. ambiwlans.