Wiciadur:Ynglŷn â Wiciadur

Mae Wiciadur yn eiriadur a thesawrws ar-lein y mae pawb yn gallu'i olygu ar unrhyw adeg. Rydym yn dymuno creu geiriadur llawn a chlir ar y We Byd-Eang yn y Gymraeg.

Gwelwch hefyd

golygu