Cymraeg

Enw Priod

Cernyw

  1. Sir forwrol yn Lloegr. Fe'i lleolir ar yr ochr de-orllewinol eithafol ac mae'n ffinio â Dyfnaint i'r dwyrain.


Cyfieithiadau