Cymraeg

Geirdarddiad

O'r geiriau arian + gleision

Enw

arian gleision

  1. Arian a ddelir yn barod i dalu, pan yn prynu rhywbeth.
    Byddai hen deulu Llandeiniolen a LLanrug yn cario'u beichiau o fawn a grug i'w werthu yng Nghaernarfon. Hyn oedd, y mae'n debyg, yr unig arian gleision a gaent hwy am holl lafur eu dyddiau.
    W. J. Gruffudd, Hen Atgofion

Cyfystyron

Cyfieithiadau