Cymraeg

Geirdarddiad

O'r geiriau astud + -io

Berfenw

astudio

  1. (academaidd gan amlaf) adolygu gwaith a ddysgwyd eisoes er mwyn sicrhau nad yw'r wybodaeth yn cael ei anghofio, gan amlaf wrth baratoi ar gyfer arholiad
    Roedd y myfyrwyr yn astudio'n ddyfal yn y llyfrgell.
  2. (academaidd) gweud cwrs neu gyrsiau ar bwnc penodol
    Rwyn astudio Ffrangeg yn y brifysgol.
  3. edrych ar rywbeth mewn manylder
    Ar ôl astudio'r map am ddeng munud, penderfynodd Dad ein bod ar yr heol gywir.

Cyfystyron

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau