Cymraeg

Geirdarddiad

O'r geiriau croes + holi

Berfenw

croesholi

  1. I holi neu gwestiynu, yn enwedig mewn modd trylwyr neu ymosodol.
    Cafodd y tystion ei chroesholi'n filain gan fargyfreithiwr yr erlynydd.

Cyfystyron

Cyfieithiadau