Saesneg

Enw

donkey (lluosog: donkeys)

  1. asyn, mul