Cymraeg

Ansoddair

dyfeisgar

  1. Yn greadigol neu'n ddawnus o ran dyfeisio.
    Mae creadigaethau Mr. Dyson yn dangos pa mor ddyfeisgar ydyw fel unigolyn.
    Mae angen bod yn ddyfeisgar er mwyn canfod datrysiad i'r broblem.

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau