Cymraeg

Enw

dyled b (lluosog: dyledion)

  1. Gweithred neu gyflwr meddyliol lle bo gan rhywun ddyletswydd i wneud rhywbeth dros rywun arall neu roi rhywbeth i rywun arall.
  2. Y cyflwr o fod arno rhywbeth i rywun.
  3. Arian sydd yn ddyledus neu angen ei dalu i rywun neu rywbeth, gan amlaf o ganlyniad i fenthyciad neu weithrediad ariannol arall.

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau