Cymraeg

Cynaniad

  • Cymraeg y Gogledd: /ɡwneɨ̯d/
    • iaith lafar: /ɡneɨ̯d/, /neɨ̯d/
  • Cymraeg y De: /ɡwnei̯d/
    • iaith lafar: /ɡnei̯d/, /nei̯d/

Geirdarddiad

Ôl-ffurfiad o'r Gymraeg Canol gwneuthur, adffurfiad o'r ffurf *gwreithur drwy ddadfathiad (n > r), o'r Gelteg *wreg-o- (a roes Hen Wyddeleg fairged ‘gwnaethant’) o'r gwreiddyn Indo-Ewropeaidd *werǵ- a welir hefyd yn Saesneg work. Cymharer â'r Gernyweg gul (rhediad yn gwr-) a'r Llydaweg ober (rhediad yn gr-).

Berfenw

gwneud berf anghyflawn a gyflawn; afreolaidd

  1. Gweithredu neu ymgymryd a thasg.
    Roedd y ddynes wedi gwneud ei gwaith.
  2. Llunio, creu, peri i (un) fod.

Cyfystyron

Gwrthwynebeiriau

Cyfieithiadau