Cymraeg

Enw

hawl g (lluosog: hawliau)

  1. Caniatâd cyfreithiol neu foesol.
    Does gen ti ddim hawl i ddwyn o'r siop.
  2. Yr hyn sydd yn ddyledus i unigolyn.

Gwrthwynebeiriau

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau