Saesneg

Enw

heaven g (lluosog: heavens)

  1. nef, nefoedd