Cymraeg

Geirdarddiad

O'r geiriau lleian + -es

Enw

lleianes b

  1. Aelod o gymuned crefyddol Cristnogol sy'n byw yn unol â addunedau penodol ac sydd fel arfer yn gwisgo abid, ac sydd weithiau'n byw gyda'i gilydd mewn lleiandy.

Cyfystyron

Cyfieithiadau