Saesneg

Enw (Cyflwr)

mountains

  1. Ffurf luosog mountain