Saesneg

Ansoddair

national

  1. gwladol, cenedlaethol, cenhedlig