neutralize

Saesneg

Berf

to neutralize
  1. niwtraleiddio