Cymraeg

Geirdarddiad

O'r geiriau profi + -iad

Enw

profiad g / b (lluosog: profiadau, profiadon)

  1. Gweithgaredd y mae rhywun wedi gwneud.
  2. Effaith neu deimladau a gynhyrchir gan ddigwyddiad penodol, boed yn ddigwyddiad a arsylwyd neu a gymrwyd rhan ynddo.
    Roedd yn brofiad' a fyddai'n aros gydag ef am flynyddoedd i ddod.

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau