Saesneg

Enw

sexual intercourse

  1. cyfathrach rywiol.