Cymraeg

Enw

teimlad g (lluosog: teimladau)

  1. Synhwyriad, yn enwedig ar y croen.
    Roedd teimlad y gwlân ar fy nghroen yn hyfryd.
  2. Emosiwn; argraff.
    Wrth gerdded i mi i'r tŷ anghysbell, fe'm llenwyd gan deimlad o ofn.
  3. Cyflwr emosiynol.
    Roeddet ti wedi brifo fy nheimladau pan ddywedaist ti hynny.

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau