Cymraeg

Enw

trefn b

  1. Y cyflwr o fod wedi cael ei drefnu'n dda.
  2. Y ffordd mae rhywbeth wedi cael eu gosod neu strwythuro; y patrwm maent yn ymddangos ynddo.
    Roedd angen gosod y cryno ddisgiau yn nhrefn yr wyddor.
  3. Yr arferiad; yr hyn a wneir gan amlaf.
    Y drefn ddyddiol oedd deffro am 8 ac yna cael swper erbyn 8.30.

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau