Wiciadur:Porth y Gymuned

Porth y Gymuned

Croeso i Borth y Gymuned. Dyma'r prif fan i ddarganfod beth sy'n digwydd ar y Wiciadur Cymraeg. Cewch wybod pa dasgau sydd angen eu gwneud, pa grŵpiau y gellir ymuno â hwy, a derbyn neu bostio newyddion am ddigwyddiadau diweddar neu gyfoes.

Hysbysfwrdd y Gymuned golygu

Dyma'r fan i bostio cyhoeddiadau, digwyddiadau a cherrig milltir pwysig. dde

 • 17 Mai, 2013: Daeth y Wiciadur i oed gyda'n 21,000ain cofnod sef dod i oed gan Pwyll
 • 24 Gorffennaf, 2013: Carreg filltir newydd! 20,000 o gofnodion :)
 • 5 Hydref, 2011: Cyrhaeddon ni 10,000 o gofnodion! (Cofnod rhif 10,000 oedd carreg filltir gan Pwyll. Llawenhawn!
 • 26 Mehefin, 2011: Crëodd Pwyll yr 8,000fed cofnod sef siop.
 • 26 Mai, 2011: Cyrhaeddon ni 7,000 o gofnodion. (Cofnod rhif 7,000 oedd y gair Ffrangeg am agor sef ouvrir gan Capsot)
 • 13 Medi, 2010: Cyrhaeddon ni 5,000 o gofnodion. (Cofnod rhif 5,000 oedd y gair Ffarseg am wyth cant sef هشت صد gan Jcwf)
 • 10 Gorffennaf, 2010: Crëodd Pwyll y 3,000fed cofnod sef ffon gof.
 • 9 Mehefin, 2010: Crëodd Jcwf dabl ystadegau yn cynnwys crynodeb o'r holl gofnodion sydd ar gael yn y Wiciadur Cymraeg.
 • 24 Mehefin: Daeth gair Cymraeg Adam7davies, mastyrbio, yn y cofnod cyntaf ar WiciSawrws.
 • 17 Mehefin: Daeth gair Ffrangeg a Saesneg Adam7davies, orange, yn y dau ganfed gofnod.
 • 17 Mai: Logo Cymraeg, gan Spacebirdy, yn cael ei roi ar Wiciadur. Parthau Atodiad, Sgwrs Atodiad, Odliadur, Sgwrs Odliadur, WiciSawrws a Sgwrs WiciSawrws yn cael eu creu (diolchiadau i Ashar Voultoiz).
 • 9 Mai: Daeth gair Cymraeg Adam7davies, cyfraddau, yn y canfed gofnod.

Gofynnwch gwestiynau golygu

dde

dde

Eisiau helpu? golygu

Helpwch i dacluso cofnodion ar y testun: Gwyddoniaethau.

dde


Pethau eraill y gallwch chi wneud golygu

 • Cymrwch olwg ar ein hystadegau i weld sawl erthygl sydd gennym ac ym mha iaith.

Cymuned golygu

dde

Cyd-weithio golygu

Cydweithiwch gyda Wiciaduron mewn ieithoedd eraill...


dde

 • Crewch ddolenni i mewn erthyglau yn ein chwaer brosiect Wicipedia
 • Cysylltwch ag erthyglau eraill mewn ieithoedd eraill

Chwaer brosiectau Wicipedia golygu

mwy...