Cymraeg

Geirdarddiad

O'r geiriau cyf- + rhif

Enw

cyfrif g (lluosog: cyfrifon)

  1. Cofrestrfa o drafodion ariannol; datganiad ysgrifenedig neu argraffiedig o faterion busnes neu ddyledion neu gredydau.
    i feddu ar gyfrif banc...
  2. Rheswm neu ystyriaeth.
    Dwyt ti ddim yn cael mynd ar unrhyw gyfrif.

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau


Berfenw

cyfrif

  1. Y weithred o osod rhif ar nifer o bethau.
    Roeddwn i wedi cyfrif yr holl arian mân yn fy mhoced.

Cyfystyron

Cyfieithiadau