Cymraeg

Enw

mineral g (lluosog: mineralau)

  1. Deunydd anorganig a gaiff ei ffurfio'n naturiol sydd â (mwy neu lai) cyfansoddiad cemegol pendant a rhinweddau ffisegol nodweddiadol.
  2. Unrhyw ddeunydd anorganig (yn wahanol i anifeiliaid neu blanhigion.
  3. Unrhyw elfen anorganig sydd yn allweddol o ran maeth; mwynau deietegol.

Cyfystyron

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau

Saesneg

Enw

mineral g (lluosog: minerals)

  1. mineral, mwyn