Saesneg

Enw

noise b (lluosog: noises)

  1. swn, sain.