Cymraeg

Enw

gwryw g (lluosog: gwrywod)

  1. Yn perthyn i'r rhyw a nodweddir gan lai o gametau sy'n ffrwythloni ŵy a gynhyrchir gan y fenyw. Symbol: .
  2. Yn ymwneud â, neu'n gysylltiedig â dyn neu anifeiliaid gwryw. Symbol: .

Termau cysylltiedig

Cyfieithiadau